Η «Θεατροπαρέα» παρουσιάζει

την κωμαδία των Ν.Τσιφόρου & Π. Βασιλειάδη

Ο Θησαυρός του Μακαρίτη

9 -13 Νοεμβρίου 2016